Inge van den Ende - Civiele Techniek TU Delft

Foto Inge Van Den Ende

Opleiding

Na mijn middelbare school ben ik enthousiast aan Civiele Techniek begonnen aan de Technische Universiteit (TU) van Delft. Ik had een technisch profiel gedaan en mechanica was mijn favoriete onderwerp. Ik was vooral geïnteresseerd in hoge gebouwen. Gaandeweg bleek waterbouw veel interessanter dan gebouwen. Ik heb een half jaar in Singapore gestudeerd en daar viel het me op dat er een vuurtoren midden in een woonwijk staat: daar lag vroeger de kustlijn. Zonder waterbouw was Singapore dus een stuk kleiner.

Waterbouw

Waterbouwkunde is heel internationaal en elk project is uniek. Daarom is het zo’n leuk vakgebied om mee bezig te zijn. In mijn master volg ik de specialisaties Coastal Engineering en Environmental Fluid Mechanics. Mijn favoriete vakken zijn Coastal Dynamics, Turbulence en Physical Oceanography. Van de kleinste schaal van turbulentie tot de grootste schaal van oceanagrafie heeft alles invloed op elkaar. Het is leuk om daarin patronen te kunnen herkennen.

De Topsector Water studiebeurs van Van Oord is een goede link naar het bedrijfsleven. Het is interessant om te zien welke projecten er allemaal spelen. Volgend jaar met mijn stage zal ik het zelf van dichtbij gaan bekijken. Het is belangrijk dat Nederland zijn kennis en ervaring deelt met andere landen om wereldwijde bescherming tegen overstromingen mogelijk te maken.

Wereldwijd

Wereldwijd komen er steeds meer projecten bij. Waterbouwkunde is een sterk ontwikkelend vakgebied waarbij de problemen wereldwijd groeien. Met groeiende bebouwing in kuststreken is een overstroming onacceptabel en in combinatie met een veranderend klimaat neemt de noodzaak van waterkeringen toe. Door de combinatie van een grote behoefte aan waterbouwkundige werken en weinig beschikbare ruimte zijn innovatieve oplossingen noodzakelijk.

Als trotse waterbouwambassadeur wil ik me inzetten voor ontwikkeling en innovatie in de waterbouw en iedereen hiertoe aanmoedigen. In mijn bachelor eindwerk heb ik me gericht op innovatieve oplossingen om gebouwen op waterkeringen te bouwen als onderdeel van de waterkering zelf. Ik heb de invloed van de vorm van de gebouwen op de golfbelasting bestudeerd, een onderzoek dat nog niet eerder was uitgevoerd. In mijn master ga ik een project voor het Honours programma doen over het integreren van waterbouw in steden.