Scheepselektronicus

De taken van de scheepselektronicus zijn onder andere het voorbereiden, plannen en uitvoeren van verschillende elektro- en instrumentatie-installaties, het onderhouden en inregelen van de verschillende installaties (vermogenselektronica en PLC technieken) en het oplossen van acute problemen aan boord.

Opleiding:

Maritieme Techniek – uitstroom Scheepselektronicus, niveau 4 (BOL)