HBO


Ad HBO (Associate Degree)

Ad Maritieme Techniek
Ad Built Environment
Ad Integraal Bouwmanagement, uitstroomrichting Waterbouw (Deeltijd of Voltijd)
Ad Land- en Watermanagement (Deeltijd of Voltijd)

HBO

Marine Shipping Innovations (Master) Deeltijd
Maritieme Techniek
Maritiem Officier (nautisch of technisch)
Ocean Technology
Built Environment
Civiele Techniek, specialisatie Waterbouw (Deeltijd en Voltijd)
Werktuigbouwkunde (Deeltijd en Voltijd)
Land- en Watermanagement (Deeltijd en Voltijd)
Watermanagement

HBO-scholen en -opleidingen

Let op!
Voor een opleiding in de Maritieme sector gelden er meestal toelatingseisen. Vaak is een diploma nodig met wiskunde, natuurkunde en/of scheikunde in het vakkenpakket.

Meer weten over specifieke opleidingseisen? Druk dan voor meer informatie op de link naar de website van de gezochte opleiding.

Medische keuring
Om te werken als zeevarende is een medische keuring vereist. Deze keuring is niet verplicht voorafgaand aan de opleiding, maar wel aan te raden. De keuring is namelijk wel nodig om stage te kunnen lopen. Voor meer informatie over de keuring en de eisen, kijk op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport