Arbocursussen Waterbouw

De waterbouw hecht veel waarde aan het stimuleren van opleiding en scholing op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid. Nationale en internationale overheden en opdrachtgevers stellen steeds hogere eisen aan de inzet van werknemers. Dat kan gaan om veiligheidsaspecten, zoals het bestrijden van brand, het voorkomen en behandelen van ongevallen, maar ook op andere gebieden komt er steeds meer regelgeving.

Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Waterbouw biedt arbocursussen aan voor die werknemers die vallen onder de cao Waterbouw.

Meer Informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met het Secretariaat van het O&O-fonds Waterbouw, telefoonnummer 070 349 07 00 of via info@waterbouwers.nl.