Opleiders Bg

Cao's

De waterbouw wil zich profileren als een moderne, innovatieve en aantrekkelijke sector die jongeren toekomstperspectief biedt, waar werknemers geschoold en gestimuleerd worden om aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt en waar oudere werknemers op een gezonde manier hun pensioen halen. Werkgevers en werknemers aan de cao-tafel zijn het eens dat het belangrijk is om gezamenlijk beleid te ontwikkelen op thema’s die hiertoe bijdragen. De inzet van cao-partijen moet leiden tot een inspirerende werkomgeving waarin werknemers trotse waterbouwers zijn die met vertrouwen zelf hun plek in een snel veranderende wereld en op een snel veranderende arbeidsmarkt kunnen vormgeven.

De waterbouw kent drie cao's, te weten de Arbeidsvoorwaarden cao Waterbouw, de Bedrijfstakeigen Regeling (BTER) cao O&O-fonds Waterbouw en de Bedrijfstakeigen Regeling (BETR) cao RVU Waterbouw.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met het Secretariaat van Cao-Partijen Waterbouw, telefoonnummer 070 349 07 00 of via info@waterbouwers.nl.