Netherlands 1707392 1920

Pensioenfonds

De afspraken over het pensioen voor werknemers in de waterbouw zijn vastgelegd in de pensioenregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw (BPF Waterbouw) Dit fonds is een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. De inhoud van de pensioenregeling komt tot stand in het overleg tussen sociale partners in de waterbouw.

Meer informatie

Meer informatie over het Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw kunt u vinden op de website van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw of via secretariaat@bpfwaterbouw.nl.