Preview onderwijsbeurs 2022 2022 10 17 205501

Onderwijsbeurzen

De maritieme sector is een belangrijke en groeiende pijler van de Nederlandse economie die voor een grote verduurzamingsopgave staat. Er is een toenemende behoefte aan goed opgeleide mensen in heel veel verschillende beroepen. Echter, de instroom van studenten in het maritieme en maritiem technische onderwijs (Mbo en Hbo) daalt al een aantal jaar op rij. De maritieme sector en het onderwijs hebben daarom de handen ineengeslagen en staan dit najaar gezamenlijk op de vier grote studiekeuzebeurzen. De doelstelling is om de instroom in het maritieme en maritiem technische onderwijs te vergroten om ook in de toekomst een sterke maritieme sector te hebben.

Beleef maritiem

Ieder jaar vinden vier grote studiekeuzebeurzen plaats waar ongeveer 55.000 scholieren in de laatste fase van de middelbare school zich oriënteren op vervolgonderwijs. Onder de noemer “leren werken op en met water” worden aankomend studenten en hun ouders geïnformeerd over maritieme vervolgopleidingen en de werkzaamheden in de maritieme sector. Het beleven staat hierbij centraal. Quentin van Emmerik (coördinator van de onderwijsbeurzen voor de maritieme sector): “Het werken in de maritieme sector speelt zich veelal af buiten het zichtveld, daarom brengen we de maritieme beleving naar de beurzen toe.” In de stand worden diverse doe-activiteiten aangeboden en studenten en starters delen hun eigen verhaal.

Samenwerking

De samenwerking begon een paar jaar geleden met vier sectoren. Vanaf 2022 werken zeven sectoren (zeevaart, visserij, waterbouw, binnenvaart, maritieme techniek, loodswezen en waterrecreatie) met het voltallige maritieme en maritiem technische (v)mbo en hbo onderwijs samen.

Dat het nodig is om gezamenlijk op te trekken is vooral om een sterkere boodschap te kunnen uitdragen. Frans van Weert (Programmamanager Wereld van de Binnenvaart): “Het unieke van de maritieme sector is dat je als matroos op een zeeschip kunt beginnen en kunt doorgroeien tot internationaal manager bij een scheepswerf. In welke sector kan dat nou? Door samen te werken, kunnen we veel beter vertellen over de vele en diverse ontwikkelmogelijkheden in de sector dan ieder zelfstandig.

Nederland Maritiem Land (NML) ondersteunt en onderstreept de noodzaak van de samenwerking door alle informatie over de maritieme sector en daarbij behorende opleidingen te verzamelen op hun website www.maritimebyholland.nl. Op de stand wordt een brochure uitgedeeld met alle informatie over maritieme opleidingen.

Deelnemende branches: Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) / Wereld van de Binnenvaart, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR), Nederlands Loodswezen, Netherlands Maritime Technology (NMT) HISWA-RECRON, Stichting Sectorraad Visserij, Vereniging van Waterbouwers / O&O-fonds Waterbouw, Nederland Maritiem Land (NML)

Deelnemende onderwijsinstellingen (maritiem en maritiem technische richtingen):
Berechja, Maritieme Academie Harlingen, Maritiem College IJmuiden Maritiem & Logistiek College de Ruyter, Nova College Scheepvaart, Firda, ROC Vonk, ROC Noorderpoort, Scheepvaart en Transport College (STC-Group), Hogeschool van Amsterdam, HZ University of Applied Sciences, Rotterdam Mainport Institute, Maritiem Instituut Willem Barentsz.