Gastles

Gastlessen

Het O&O-fonds Waterbouw heeft met Quentin van Emmerik een fulltime voorlichter / waterbouwambassadeur in dienst.
Hij verzorgt gastlessen op scholen, organiseert evenementen en is actief op voorlichtings- en onderwijsbeurzen. Hierbij maakt hij o.a gebruik van de jongerencampagne "kies waterbouw". Verder levert hij ook een bijdrage aan alle andere projecten en activiteiten van het O&O-fonds Waterbouw!

Gastlessen
In de gastlessen laat Quentin van Emmerik de leerlingen kennismaken met verschillende aspecten van de waterbouw en legt hij uit waarom deze sector voor ons waterrijke land zo belangrijk is.

Gevarieerde gastlessen:

  • Korte theoretische introductie om een goede indruk te krijgen over hoe de werkzaamheden verlopen in de wereld van de waterbouw. Inhoudelijke informatie over de functies van verschillende werkschepen, projecten in het binnen- en buitenland en hoe je je steentje kan bijdragen aan een gezonde natuur en een leefbaar klimaat;
  • Praktisch ingesteld met o.a. de waterbouwgame die het O&O-fonds Waterbouw heeft laten ontwikkelen.

Doelgroepen
De doelgroepen waarop het O&O-fonds zich richt zijn:

  • Doelgroep 1: Kinderen op de basisschool, brede oriëntatie (tot 12 jaar)
  • Doelgroep 2: Jongeren voordat zij een studiekeuze maken (12-15 jaar):
  • Doelgroep 3: Jongeren in het voortgezet onderwijs die zich op beroepsopleidingen en studies oriënteren (15-18 jaar);
  • Doelgroep 4: Studenten mbo, hbo, wo (16 jaar en ouder).

Doelgroep 1
Kinderen op de basisschool krijgen een brede oriëntatie waarin ze spelenderwijs worden meegenomen en nadenken over water en waterbouw in hun eigen omgeving. Er is voor deze doelgroep een aantal lesbrieven ontwikkeld.

Doelgroep 2
Jongeren op het vmbo, havo en het vwo moeten na 2 (vmbo) of 3 (havo en vwo) jaar een sector/profiel kiezen. Deze keuze is voor veel leerlingen lastig genoeg, maar met voorlichting vanuit het bedrijfsleven kunnen zij bijgestaan worden in het maken van hun keuze. Onze voorlichter raadt deze jongeren aan om voor een technische sector/profiel te kiezen om op termijn de waterbouwbranche te kunnen betreden.

Doelgroep 3
Na het kiezen van een technisch profiel in het 2e of 3e jaar wordt er door jongeren een vervolgopleiding overwogen. Ook deze keuze is voor veel leerlingen lastig, maar met voorlichting vanuit het bedrijfsleven kunnen zij bijgestaan worden in het maken van hun keuze. Onze voorlichter raadt deze jongeren aan om voor een opleiding te kiezen waarmee zij een mooie loopbaan in de waterbouw kunnen krijgen.

Doelgroep 4
Nadat de jongeren de middelbare school hebben afgerond en voor een waterbouwkundige opleiding hebben gekozen komen zij opnieuw voor een keuze te staan. Naast het specifieke beroepsonderwijs voor de waterbouw, bestaan er ook opleidingen met een uitstroom/specialisatie waterbouw (bijvoorbeeld: Maritiem Officier of Civiele Techniek), waar de studenten halverwege hun opleiding een keuze moeten maken voor een uitstroom/specialisatie. Deze keuze kan lastig zijn, maar met voorlichting vanuit het bedrijfsleven kunnen zij bijgestaan worden in het maken van hun keuze. Wij adviseren jongeren graag om voor een uitstroom/specialisatie waterbouw te kiezen.

Voor alle doelgroepen zijn speciale lesbrieven ontwikkeld op www.landbovenwater.nl

Voorwaarden Gastlessen Waterbouw
Om te komen tot een gerichte gastles stelt het O&O-fonds de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor een gastles op school :

  1. Doelgroep 1: geen voorwaarden;
  2. Doelgroep 2: geen voorwaarden
  3. Doelgroep 3: de klas(sen) waaraan de gastles gegeven wordt moet(en) een technische sector/profiel hebben;
  4. Doelgroep 4: de gastles Waterbouw wordt alleen gegeven op de onderwijsinstellingen die deel uitmaken van de kennisinfrastructuur Waterbouw.

Meer informatie
Bent u op zoek naar interessant lesmateriaal om de horizon  van uw leerlingen te verbreden? Wij helpen u daar graag bij.
Onze voorlichter Quentin van Emmerik komt graag een gastles geven over de Waterbouw!

Voor meer informatie, het aanvragen van een gastles of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Quentin van Emmerik via q.vanemmerik@waterbouwers.nl.

Quentin