Op deze pagina treft u informatie aan voor werkgevers over de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) Waterbouw.

Voor uw medewerkers die in Nederland werken en onder de cao Waterbouw vallen, geldt dat zij vanaf 1 april 2022 eventueel gebruik kunnen maken van de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) Waterbouw.

Om gebruik te maken van de regeling moeten uw werknemers wel voldoen aan een aantal voorwaarden:

Uw werknemers kunnen gebruik maken van de RVU als:

  • zij ten vroegste drie jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd willen stoppen met werken in de periode van 1 april 2022 t/m 31 december 2025; en
  • zij minstens 10 jaar, direct voorafgaand aan het recht op uitkering, werknemer zijn geweest in de zin van artikelen 1.6 en 9.1 van het reglement Vervroegde Uittreding (RVU) Waterbouw. (Voor de berekening van de termijn van 10 jaar worden onderbrekingen van zes maanden en korter meegerekend in de termijn);
  • U premie betaalt voor deze regeling, volgens artikel 51 van de Arbeidsvoorwaarden cao Waterbouw en hetgeen geregeld is in het Reglement Vervroegde Uittreding (RVU) Waterbouw.

U vindt meer informatie voor uw werknemers op deze website, en u kunt uw werknemers hier ook naar verwijzen.

Veelgestelde vragen

FAQ

Downloads

Aanmeldformulier 2022

Aanmeldformulier voor de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) Waterbouw

Statuten Stichting Vervroegde Uittreding (RVU) Waterbouw

Reglement Vervroegde Uittreding (RVU) Waterbouw

cao BTER RVU Waterbouw