9381 WATERBOUW EINDRAPPORT IDI def b Page 01 v5

RVU Werkgevers

Op deze pagina treft u informatie aan voor werkgevers over de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) Waterbouw.

Voor uw medewerkers die in Nederland werken en onder de cao Waterbouw vallen, geldt dat zij vanaf 1 april 2022 eventueel gebruik kunnen maken van de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) Waterbouw.

Om gebruik te maken van de regeling moeten uw werknemers wel voldoen aan een aantal voorwaarden:

Uw werknemers kunnen gebruik maken van de RVU als:

  • zij ten vroegste drie jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd willen stoppen met werken in de periode van 1 april 2022 t/m 31 december 2025 (de RVU-uitkering start dus uiterlijk op 31 december 2025 en de AOW-datum van uw medewerker ligt op uiterlijk op 31 december 2028); en
  • zij minstens 10 jaar, direct voorafgaand aan het recht op uitkering, werknemer zijn geweest in de zin van artikelen 1.6 en 9.1 van het reglement Vervroegde Uittreding (RVU) Waterbouw. (Voor de berekening van de termijn van 10 jaar worden onderbrekingen van zes maanden en korter meegerekend in de termijn);
  • U premie betaalt voor deze regeling, volgens artikel 51 van de Arbeidsvoorwaarden cao Waterbouw en hetgeen geregeld is in het Reglement Vervroegde Uittreding (RVU) Waterbouw.

U vindt meer informatie voor uw werknemers op deze website, en u kunt uw werknemers hier ook naar verwijzen.

Veelgestelde vragen

FAQ

Downloads

Statuten Stichting Vervroegde Uittreding (RVU) Waterbouw
Statuten RVU Waterbouw v2022.08.02
Reglement Vervroegde Uittreding (RVU) Waterbouw
Reglement Vervroegde Uittreding RVU Waterbouw
cao BTER RVU Waterbouw
CAO BTER RVU Waterbouw 2022-2027