De Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Waterbouw (O&O-fonds Waterbouw) stimuleert werkgevers tot het scholen van hun werknemers door:

 • Het ontwikkelen van lesstof ten behoeve van volwasseneducatie (vraaggericht vanuit het bedrijfsleven);
 • Het aanbieden van trainingen, opleidingen en cursussen;
 • Het vergoeden van EHBO / BHV cursussen en herhalingscursussen;
 • Het vergoeden van bepaalde bedrijfscursussen (€ 1.000,-- per jaar per medewerker).

Declaratiesystematiek O&O-fonds Waterbouw

Het fonds kent de volgende declaratiesystematiek:

 • Volledige 100% vergoeding van EHBO en EHBO-hh cursussen;
 • Vergoeding tot € 1.000,-- voor bepaalde cursussen, conform een cursusregister.

Deze vergoedingen zijn bestemd voor medewerkers in de cao Waterbouw waarvoor premie aan het O&O-fonds Waterbouw wordt afgedragen.

Als download treft u het declaratieformulier aan dat u kunt gebruiken.

Totaaloverzicht Cursussen

In het overzicht van cursussen/trainingen treft u de cursussen aan die voor vergoeding in aanmerking komen. Wettelijk verplichte cursussen (zoals o.a. STCW-cursussen) komen niet voor vergoeding in aanmerking. De vergoeding door het O&O-fonds Waterbouw is juist bedoeld om de bovenwettelijke ontwikkeling te stimuleren, duurzame inzetbaarheid en een leven lang ontwikkelen. Het overzicht met het aanbod van alle cursussen en trainingen vindt u op de website:
www.gezondwerkenindewaterbouw.nl

Bedrijven kunnen ook een aanvraag doen voor meerjarige cursussen om deze in aanmerking te laten komen voor vergoeding.

Voorwaarden

Om voor de vergoeding onder de € 1.000 regeling in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

 • Het bedrijf moet - bij voorkeur per kwartaal - een declaratieformulier ingevuld opsturen (liefst digitaal). Daarin moeten de volgende gegevens worden vermeld: de gevolgde cursus, het instituut, de functie van de persoon die de cursus gevolgd heeft, de naam van de persoon, geboortedatum enz. ;
 • Bij het declaratieformulier moeten kopieën van de facturen en certificaten en/of diploma’s zijn gevoegd;
 • De werknemer moet een cao Waterbouw functie hebben;
 • Voor de werknemer is premie afgedragen aan het O&O-fonds Waterbouw;
 • De cursus moet in Nederland zijn gevolgd bij een erkend instituut (bijv. CEDEO erkend).
 • Bedrijven hebben uiterlijk tot 28 februari van het jaar erop tijd om aanvragen in te dienen. Bij wijze van uitzondering kan hiervan worden afgeweken, indien dit vooraf bij het secretariaat kenbaar wordt gemaakt. Het secretariaat zal het verzoek ter besluitvorming voorleggen aan het bestuur van het O&O-fonds Waterbouw.

Maatwerktrajecten

Voor maatwerktrajecten, voor opleidingen/ cursussen die niet zijn opgenomen in het cursusregister, is het mogelijk een vergoeding aan te vragen bij het secretariaat van het O&O-fonds Waterbouw. Maatwerktrajecten kunnen per e-mail (korte omschrijving en motivatie) worden aangevraagd bij het Secretariaat van het O&O-fonds Waterbouw.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over de cursussen of het O&O-fonds Waterbouw kunt u contact opnemen met het Secretariaat van het O&O-fonds Waterbouw, telefoonnummer 070 3490700 of via info@waterbouwers.nl.