Beroepen filmpjes

Om jongeren een beeld vanuit de praktijk te geven over de diverse beroepen in de Waterbouw, heeft het O&O-fonds Waterbouw een aantal beroepenfilmpjes laten maken door Scholieren.TV.

Baggeraar

Beunschipper

Hydrografisch Surveyor

Kapitein

Scheepswerktuigkundige

Scheepselektronicus

Uitvoerder