Steenstorter Ham 602 1600X1063

Steenstorter

De steenstorter is een werkend vaartuig uit de natte aannemerij dat als baggerschip wordt beschouwd.

De steenstorter heeft een vlak dek met in het midden in langsrichting twee schotten, die door middel van horizontale, eveneens op het dek liggende hydraulische cilinders, naar beide zijden kunnen worden bewogen. De steenstorter wordt onder meer gebruikt voor het onder water aanleggen van een fundatie van een dijk, het bedekken van pijpleidingen (onder andere ter bescherming tegen onder visnetten) en het beschermen van offshoreconstructies. Het dek wordt volgestort met stenen, de steenstorter wordt gepositioneerd boven de stortplaats en de cilinders schuiven de beide schotten naar buiten en de stenen worden over de dekrand geschoven. Dit gaat naar beide zijden, zodat de steenstorter gelijkmatig wordt belast en niet kan kapseizen.