Marcom A

Stagevergoeding

Tijdens de opleiding tot maritiem waterbouwer moeten studenten twee keer een half jaar stage bij een bedrijf lopen om onder andere te voldoen aan de internationale beroepsvereisten en het behalen van een vaarbevoegdheid. Het is belangrijk dat er voldoende bedrijven zijn die stageplaatsen aanbieden en studenten goed begeleiden. Dit is ook een belangrijke investering van het bedrijfsleven in een nieuwe lichting goed gemotiveerde medewerkers.

Om bedrijven te stimuleren stageplaatsen aan te bieden, komt het O&O-fonds Waterbouw bedrijven tegemoet in de kosten die zij maken. Sociale partners hebben hierover in de cao Waterbouw afspraken gemaakt en die vastgelegd in een stageregeling (zie cao Waterbouw, bijlage 5 stageregeling).