Sea 3150196 1920

Kennisinfrastructuur Waterbouw

De Kennisinfrastructuur Waterbouw is in haar opzet en omvang uniek. De doelstelling van de Kennisinfrastructuur Waterbouw is om de kennis uit de beroepspraktijk optimaal in te zetten in het waterbouwonderwijs, zodat onderwijsinstellingen in staat zijn om studenten af te leveren met die kwaliteiten en competenties die het bedrijfsleven nodig heeft. En waar het onderwijsveld volop in beweging is, staat ook de ontwikkeling van de Kennisinfrastructuur Waterbouw niet stil.

Het gaat hier om een netwerk dat is opgebouwd met onderwijsinstellingen op vmbo-, mbo-, hbo- en wo-niveau, die zich bezig houden met de kennisoverdracht van de waterbouwkunde in Nederland. 

Activiteiten:

  • Samenwerking met een netwerk van maritiem/technische scholen;
  • Ontwikkeling van specifieke lesstof waterbouw;
  • Stagevergoeding aan bedrijven.

Overzicht scholen:

Het O&O-fonds Waterbouw houdt in nauwe samenwerking met de Vereniging van Waterbouwers deze kennisinfrastructuur Waterbouw in stand.