MBO

MBO 2

Medewerker maritieme techniek, niveau 2 (BOL/BBL)
Schipper-machinist beperkt werkgebied, niveau 2 (BOL)
Vakman Grond-, Weg- en Waterbouw, niveau 2 (BBL)
Waterbouwer, niveau 2 (BBL)
Werktuigbouwkunde, niveau 2 (BOL/BBL)

MBO 3

Allround medewerker maritieme techniek, niveau 3 (BOL/BBL)
Maritiem Officier kleine schepen nautisch of technisch, niveau 3 (BOL/BBL)
Allround vakman Grond-, Weg- en Waterbouw, niveau 3 (BBL)
Allround Waterbouwer, niveau 3 (BBL)
Werktuigbouwkunde, niveau 3 (BBL)

MBO 4

Engineer maritieme techniek, niveau 4 (BOL/BBL)
Maritiem Officier alle schepen nautisch of technisch, niveau 4 (BOL)
Middenkaderfunctionaris Grond-, Weg- en Waterbouw, niveau 4 (BOL/BBL)
Uitvoerder Bouw en Infra, niveau 4 (BBL)
Werktuigbouwkunde, niveau 4 (BBL)
Watermanagement, niveau 4 (BOL)

MBO-scholen en -opleidingen

Let op!
Voor een opleiding in de Maritieme sector gelden er meestal toelatingseisen. Vaak is een diploma nodig met wiskunde, natuurkunde en/of scheikunde in het vakkenpakket.

Meer weten over specifieke opleidingseisen? Druk dan voor meer informatie op de link naar de website van de gezochte opleiding.

Medische keuring
Om te werken als zeevarende is een medische keuring vereist. Deze keuring is niet verplicht voorafgaand aan de opleiding, maar wel aan te raden. De keuring is namelijk wel nodig om stage te kunnen lopen. Voor meer informatie over de keuring en de eisen, kijk op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport.