Op deze pagina vindt u de nodige informatie over de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) Waterbouw.

In het Pensioenakkoord is een afspraak gemaakt, waarbij het tijdelijk fiscaal mogelijk wordt gemaakt om drie jaar eerder te stoppen met werken. Eind november 2021 hebben Cao-Partijen Waterbouw besloten dat er ook een mogelijkheid komt voor medewerkers in de cao Waterbouw om drie jaar eerder te kunnen stoppen met werken. De Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) Waterbouw gaat in op 1 april 2022.

Deze regeling wordt ook van toepassing op medewerkers die nu in het buitenland werken, maar bij werken in Nederland onder de cao Waterbouw zouden vallen. Hiervoor wordt op dit moment nog bekeken hoe één en ander uitvoeringstechnisch ingericht moet worden.

De RVU in het kort

Als u aan de voorwaarden voldoet en geboren bent tussen 1955 en 1961 en werkt in de cao Waterbouw kunt u tot en met december 2025 gebruik maken van deze regeling, waarbij de uitkering kan doorlopen tot uiterlijk december 2028. U mag tot drie jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd stoppen met werken. U ontvangt dan vanuit de stichting RVU Waterbouw een maandelijkse uitkering, die u mogelijk kunt aanvullen met het naar voren brengen van uw opgebouwde pensioen of spaargeld.

Het RVU bedrag voor 2022 is maximaal € 1.874,- bruto per maand. De hoogte van de RVU-uitkering is afgeleid van de AOW-uitkering. Het is niet exact gelijk aan het AOW-bedrag, maar afgeleid van de netto AOW-uitkering.

Hieronder worden de regeling en voorwaarden toegelicht voor werknemers en werkgevers.