Ambassadeurs Bg

Onderwijs

Voor de waterbouw is onderwijs belangrijk om de instroom van goed gekwalificeerde medewerkers naar de toekomst te borgen. Voor de waterbouw zijn o.a. maritieme en technische opleidingen belangrijk op de wereldwijde toppositie van de waterbouw te behouden.

De veelal technologische ontwikkelingen in de  sector gaan snel waardoor de sector ook veel uitdagingen kent. Uitdagingen waarop het maritieme en technisch onderwijs moet anticiperen. Dit vertaalt zich in het onderwijs naar de vraag hoe het onderwijs kan opleiden voor de vraag van vandaag én tegelijkertijd anticiperen op de toekomst. Een uitdaging die de sector graag oppakt met alle aanbieders van  beroepsonderwijs in Nederland - vmbo, mbo, hbo en wo –  en waarin samenwerking cruciaal is.

Het O&O fonds Waterbouw is betrokken bij de ontwikkeling van waterbouwkundig gerelateerd onderwijs en werkt met een aantal onderwijsinstellingen nauw samen en waar nodig  wordt ook een financiële bijdrage geleverd.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met het Secretariaat van het O&O-fonds Waterbouw, telefoonnummer 070 349 07 00 of via info@waterbouwers.nl.