Werknemers Bg

Functie waarderingssysteem Waterbouw

Het functiewaarderingssysteem Waterbouw is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen sociale partners, de Vereniging van Waterbouwers, Nautilus International/FNV Waterbouw en CNV Vakmensen.

Doordat sociale partners dit gehele proces samen hebben doorlopen, is een modern, evenwichtig en rechtvaardig functiewaarderingssysteem ontstaan. Het functiewaarderingssysteem Waterbouw sluit aan bij een modern personeelsbeleid.

Er zijn vier wegingscriteria geselecteerd, waarmee alle functies goed en evenwichtig met elkaar kunnen worden vergeleken. Daarbij wordt rekening gehouden met specifieke factoren in de waterbouw: van de natuurlijke hiërarchie aan boord en wettelijke diploma-eisen, tot de aard van het materieel en verantwoordelijkheid.

Deze vier wegingscriteria zijn:

  • Verantwoordelijkheid
  • Kennis & Ervaring
  • Complexiteit
  • Communicatie

Met dit functiewaarderingssysteem heeft de waterbouw een belangrijke stap gezet in de modernisering van arbeidsvoorwaarden. Hoewel het systeem naar tevredenheid functioneert, is het belangrijk om regelmatig te evalueren of het systeem blijft aansluiten bij de praktijk in de waterbouw.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het functiewaarderingssysteem dan kunt u contact op nemen met het Secretariaat van Cao-Partijen Waterbouw, via info@waterbouwers.nl. Het secretariaat kan u van dienst zijn bij het inschalen van werknemers in functies die niet specifiek in de cao Waterbouw zijn benoemd.