Veelgestelde vragen werkgevers

Hieronder treft u de antwoorden op veelgestelde vragen aan.

Is het verplicht om gebruik te maken van de RVU-regeling?

Nee, dat is niet verplicht. Het is een vrijwillige regeling. Werknemers kunnen er ook voor kiezen om geen, of bijvoorbeeld een jaar later gebruik te maken van de regeling. Dat heeft geen effect op het bedrag. De maandelijkse uitkering uit de RVU-regeling blijft gelijk.

Wie voert de RVU uit?

De regeling is ondergebracht bij de Stichting Vervroegde Uittreding (RVU) Waterbouw. De administratie van de regeling is opdragen aan een uitvoeringsorganisatie.

Moeten werknemers zelf de RVU-regeling aanvragen?

Ja, uw werknemer vraagt zelf de regeling aan. U ondersteunt de werknemer bij deze aanvraag met de benodigde informatie. Als werkgever vult u een onderdeel van het aanvraagformulier in (de verklaring werkgever) en ondertekent dan.

Hoeveel geld ontvangt uw werknemer vanuit de RVU?

Voor 2023 bedraagt een RVU-uitkering voor een fulltimer € 24.444 bruto per jaar. Per maand is dit € 2037,- bruto (in 2022 was dat € 1.874,-). Netto betekent dit een bedrag van ongeveer € 1.422 euro per maand. In dit bedrag zit al vakantiegeld. Werkt uw werknemer parttime? Dan krijgt de werknemer een deel van dit bedrag.

Kan uw werknemer de RVU-uitkering aanvullen met pensioen?

Ja, dat kan. Het advies is om een goede berekening te maken van de eigen financiële situatie. Hierbij kan zijn/haar financieel adviseur helpen. Voor meer inzicht in het pensioen is er ook de website van BPF Waterbouw dan wel MijnPensioenoverzicht. Goed om te weten: Vanuit het O&O-fonds Waterbouw wordt uitkeringsgerechtigden een financieel maatwerkgesprek aangeboden. De kosten voor dit maatwerkgesprek worden vergoed door het O&O-fonds Waterbouw.

Heeft uw werknemer recht op een RVU-uitkering als aan alle voorwaarden is voldaan?

Het aantal uitkeringen is afhankelijk van de beschikbare middelen. Als er onvoldoende beschikbare middelen zijn, wordt uw werknemer op de wachtlijst geplaatst.

Indien uw werknemer op de wachtlijst wordt geplaatst, ontvangt hij/zij elk kwartaal een brief waarop wordt aangegeven of en op welke termijn een uitkering mogelijk wordt.

Wie betaalt voor de uitkering van de RVU-regeling?

De regeling wordt betaald vanuit een collectieve werkgevers- en werknemerspremie aan het fonds van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) Waterbouw. De premie bedraagt in totaal 0,45%, waarvan 0,30% van het loon voor werkgevers en 0,15% van het loon voor werknemers (de premie wordt ingehouden op het bruto loon).

Heeft mijn werknemer recht op een transitievergoeding als de werknemer gebruik maakt van de RVU-regeling?

Nee. Als uw werknemer gebruik maakt van de RVU-regeling neemt uw medewerker ontslag. Hiermee vervalt het recht op een transitievergoeding.

Waar kan ik terecht voor informatie met betrekking tot premieheffing?

Heeft u nog vragen over de premieheffing? Wij helpen u graag verder. U kunt ons op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur bellen op 070-3490711 of een e-mail sturen naar rvu@waterbouwers.nl.

Heeft u andere vragen over de RVU?

Wij helpen u graag verder. U kunt ons op werkdagen tussen 09.00 en 12.30 uur bellen op 070-3490711. Of u stuurt een e-mail naar rvu@waterbouwers.nl.