Ambassadeurs Bg

Voorlichting

Het O&O-fonds Waterbouw heeft als één van de doelstellingen het bevorderen, stimuleren en borgen van voldoende kwantitatieve instroom van werknemers door promotie en voorlichting over de Waterbouw.

Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar:

  • Algemene promotie en voorlichting over de waterbouw, gericht op bevordering van een positief imago van de beroepen in de branche; en
  • Specifieke promotie en voorlichting beroepen en opleidingen gericht op instroombevordering naar de waterbouwopleidingen (gericht op cao-functies).

Bij de keuze van de promotieactiviteiten wordt steeds een afweging gemaakt of de Waterbouw specifieke eigen activiteiten zal ontplooien of aansluiting zal zoeken bij algemene (imago)campagnes die zich richten op het maritieme cluster en water- c.q. deltatechnologie. . Ook wordt samenwerking met aanpalende sectoren in het maritieme cluster en de bouw onderzocht.

De specifieke promotie en voorlichting over beroepen en opleidingen gericht op instroombevordering naar opleidingen die van belang zijn voor de waterbouw en  is gericht op twee doelgroepen:

  • De toekomstige beroepsbeoefenaars in de waterbouw; en
  • De 'influentials' van deze eerste doelgroep.

De promotiemiddelen zijn afgestemd op deze doelgroepen met de juiste interventiemomenten waarbij de beroepskeuze leidend is.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen u contact opnemen met onze voorlichter Quentin van Emmerik via q.vanemmerik@waterbouwers.nl.