Safety ships

Arbo & Veiligheid

“Waar gehakt wordt vallen spaanders. Aan ieder werk kleven risico’s en een ongeluk zit in een klein hoekje. Maar wie de risico’s kent, kan er rekening mee houden. Of beter gezegd: moét er rekening mee houden. Want het is onaanvaardbaar om risico’s te nemen die kunnen leiden tot persoonlijke ongevallen. Of tot schade aan het milieu.”

In de Arbocatalogus Waterbouw zijn de algemene en specifieke risico’s aangegeven die voor onze branche van toepassing zijn. Vanuit deze Arbocatalogus kan men op een eenvoudige manier toegang verkrijgen tot de informatie over de te nemen maatregelen om de genoemde risico’s te elimineren of beheersbaar te maken. Deze maatregelen kunnen algemeen van aard zijn maar kunnen ook specifiek voor onze branche van toepassing zijn.

Meer informatie over de achtergronden van de Arbocatalogus Waterbouw vindt u op de website van de Arbocatalogus Waterbouw.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met het Secretariaat van Cao-Partijen Waterbouw, telefoonnummer 070 349 07 00 of via info@waterbouwers.nl.