Cookies

De Stichting O&O-fonds Waterbouw (verder: “het O&O-fonds”), gevestigd aan de Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV, Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het O&O-fonds verwerkt uw persoonsgegevens doordat u haar websites bezoekt, in de uitvoering van haar taken voor de sector en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Het O&O-fonds beheert de volgende websites:

Hier vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die het O&O-fonds verwerkt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die het O&O-fonds Waterbouw verwerkt

Het O&O-fonds verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar (tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd). Het O&O-fonds kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Het O&O-fonds raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat het O&O-fonds zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op zoals verder hieronder beschreven, dan verwijdert het O&O-fonds deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag het O&O-fonds Waterbouw persoonsgegevens verwerkt

Het O&O-fonds gebruikt uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen, voor het uitvoeren van de taken van het O&O-fonds, voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties en voor het beveiligen en optimaliseren van de website.

Met het invullen en versturen van een webformulier of met het verzenden van een e-mail geeft u het O&O-fonds toestemming om de daarmee verkregen persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden te verwerken. Het O&O-fonds mag uw persoonsgegevens voor deze doeleinden ook verwerken omdat het O&O-fonds er een gerechtvaardigd belang bij heeft om u als relatie en websitebezoeker optimaal van dienst te zijn. Indien nodig vragen wij aan u voor bijzondere verwerkingen apart toestemming.

Hier kunt u zien voor welk doel en met welke rechtsgrondslag het O&O-fonds uw persoonsgegevens verwerkt.

Geautomatiseerde besluitvorming

Het O&O-fonds neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van het O&O-fonds) tussen zit.

Hoe lang het O&O-fonds Waterbouw persoonsgegevens bewaart

Het O&O-fonds bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hier kunt u zien welke termijnen het O&O-fonds Waterbouw hanteert voor de persoonsgegevens

Delen van persoonsgegevens met derden

Het O&O-fonds gaat vertrouwelijk om met uw gegevens en zal deze nooit aan derden verstrekken, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de taken en werkzaamheden van het O&O-fonds of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verstrekken uw gegevens niet voor commerciële of goede doelen

Cookies, of vergelijkbare technieken, die het O&O-fonds Waterbouw gebruikt

Het O&O-fonds gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Het O&O-fonds gebruikt het statistiekenprogramma Google Analytics om te analyseren welke pagina's het meest bezocht worden, hoe bezoekers op onze website zijn gekomen en welke zoektermen er gebruikt worden om op onze website te komen. Het O&O-fonds heeft hiervoor een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Het O&O-fonds past anonimisering van gebruikersstatistieken toe binnen Google Analytics. Hierdoor zijn de bezoekersstatistieken niet te herleiden tot een individueel ip-adres of persoon.
Het delen van gegevens met Google is uitgezet, en het O&O-fonds maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Voor meer informatie over cookies en hoe hiermee om te gaan verwijst het O&O-fonds u graag naar de (Engelstalige) website "cookiesandyou"

Websites van derden

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van onze website. Dit betekent niet automatisch dat het O&O-fonds verbonden is aan deze andere sites of eigenaren daarvan. Het kan zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy verklaring van toepassing is. De onderhavige privacy- en cookieverklaring heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door het O&O-fonds zijn verkregen. Het O&O-fonds accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Voor de nieuwsbrieven: U heeft zich op Waterbouw.nl of GezondWerkenInDeWaterbouw.nl aangemeld voor ontvangst van de nieuwsbrieven. Wij gebruiken deze gegevens alleen om onze nieuwsbrief aan u te versturen. Mocht u deze mailing niet meer willen ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven via de mogelijkheid die u onderaan de nieuwsbrieven wordt geboden. Uw gegevens worden dan ook verwijderd.

Overig: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het O&O-fonds en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@waterbouwers.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage ook daadwerkelijk door u is gedaan, zullen wij contact met u opnemen voor verdere positieve indentificatie van uw persoon.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Contactgegevens:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV, Den Haag
Tel. +31 70 349 07 00
E-mail: info@waterbouwers.nl
https://www.waterbouw.nl/

Het O&O-fonds wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgege...

Hoe het O&O-fonds Waterbouw persoonsgegevens beveiligt

Het O&O-fonds neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@waterbouwers.nl.