Gerrit Boer 2 scaled

Lesbrieven Land boven water

Het O&O-fonds Waterbouw ontwikkelt lesbrieven gericht op de waterbouw. Inmiddels bevat de website land boven water een aantal lesbrieven voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Met land boven water leren kinderen en jongeren wat waterbouw is en welke beroepsperspectieven deze sector heeft. Deze lesbrieven zijn gratis te downloaden met een duidelijke instructie voor de docenten. De voorlichter Waterbouw, Quentin van Emmerik, is graag beschikbaar om een introductie gastles te geven voordat de lesbrieven in de klas worden behandeld. 

Land boven water
In de module voor het basisonderwijs ontdekken leerlingen wat er allemaal nodig is om te kunnen leven met water. Leerlingen op het vmbo 'bouwen' middels een simulatie hun eigen Afsluitdijk of maken kennis met het werk van baggeraars. In de onderbouw havo/vwo bouwen ze hun eigen Marker Wadden of ontdekken hoe waterbouwers bouwen met de natuur, zodat ze hun bijdrage leveren aan het behoud van biodiversiteit. In de bovenbouw havo/vwo gaan de leerlingen aan de slag met de aanleg van Schiphol in zee. In het mbo maken de studenten een technisch ontwerp voor de Nieuwe Afsluitdijk of leren het werk van baggeraars kennen.

Meer informatie
Voor meer informatie, het aanvragen van een gastles of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Quentin van Emmerik via q.vanemmerik@waterbouwers.nl.ormatie