Privacy verklaring

Welke persoonsgegevens?

Doel Persoonsgegevens

1. Contactformulier, contact opnemen met u na verzending door u van een bericht via het contactformulier.

 • Naam
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer

2. Verzenden van nieuwsbrieven

 • Naam
 • E-mailadres

3. Verwerking cursusdeclaraties & stimuleringsvergoedingen

 • Naam
 • Geboortedatum
 • cao-functie

4. Verwerking Stagevergoedingen

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Studierichting
 • Onderwijsinstelling

Doelen en rechtsgrondslagen

Doel Rechtsgrondslag

1. Contact via het contactformulier, reageren op berichten

Het O&O-fonds heeft een gerechtvaardigd belang: zij dient te kunnen reageren op berichten via het contactformulier.

2. Verzenden van nieuwsbrieven

Grondslag voor deze verwerking is de toestemming die u heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij aanmelding  voor de nieuwsbrieven

3. Verwerking cursusdeclaraties & stimuleringsvergoedingen

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van cao-partijen en de medewerkers in de sector Waterbouw.

4. Verwerking Stagevergoedingen

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van cao-partijen en de medewerkers in de sector Waterbouw.

Bewaartermijnen persoonsgegevens

Doel Bewaartermijn & Reden

1. Contact via het contactformulier, reageren op berichten

De gegevens blijven bewaard zolang als nodig is om uw vraag of de reden van het contact af te handelen en daarover ook met u te communiceren.

2. Verzenden van nieuwsbrieven

De gegevens blijven bewaard totdat u aangeeft niet meer geïnteresseerd te zijn in de nieuwsbrieven, of uw e-mailadres ophoudt te bestaan.

3. Verwerking cursusdeclaraties & stimuleringsvergoedingen

Fiscale bewaartermijn van 7 jaar wordt aangehouden i.v.m. controle door accountant en overheid.

4. Verwerking Stagevergoedingen

Fiscale bewaartermijn van 7 jaar wordt aangehouden i.v.m. controle door accountant en overheid.