Organisatie Bg

O&O-fonds

Waterbouw is een moderne en dynamische sector met een goed toekomstperspectief voor werknemers bij succesvolle werkgevers waar continuïteit op de lange termijn wordt gewaarborgd.

Veel aandacht wordt besteed aan het bevorderen, stimuleren en borgen van:

  • Voldoende instroom van goed gekwalificeerde werknemers in de waterbouw;
  • het kennisniveau en vaardigheden van bestaande werknemers door scholing (long life learning principe); en
  • het ontwikkelen van sociaal beleid.

De uitvoering van deze activiteiten is door werkgevers- en werknemersorganisaties toevertrouwd aan het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Waterbouw (O&O-fonds Waterbouw).

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met het Secretariaat van het O&O-fonds Waterbouw, telefoonnummer 070 349 07 00 of via info@waterbouwers.nl.