SPAWW

In 2016 werd de duur van de WW en de loongerelateerde WGA verkort van 38 maanden naar maximaal 2 jaar. De vakbonden en werkgevers spraken toen af dat de gemiste maanden privaat gerepareerd konden worden in de Private Aanvulling WW en WGA, kortweg PAWW. Hiermee wordt het recht op een uitkering na betaalde arbeid weer verlengd tot het oude niveau. Niet alleen de oudere, maar ook de jongere werknemers profiteren van de reparatie.

Sectoren en branches kunnen kiezen voor reparatie van het derde jaar WW door aansluiting bij een verzamel-cao waarin de PAWW en de aansluiting bij Stichting PAWW is opgenomen. Eind 2018 hebben Cao-Partijen Waterbouw besloten om over te gaan tot reparatie van het derde jaar WW.

De verzamel-cao 3 waarin de cao Waterbouw is opgenomen is Algemeen Verbindend Verklaard (AVV) door het Ministerie van SZW. Daarmee is uitvoering van deze cao voor werkgevers en werknemers verplicht. Inmiddels is deze cao weer voor vijf jaar verlengd, met een looptijd van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027.

De PAWW-bijdrage wordt betaald door de werknemers middels een inhouding op hun loon.

Meer informatie: 
Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van SPAWW.

Downloads

verzamel cao SPAWW sector 3, 2022-2027
SPAWW sector 3 2022 2027