Sociaal beleid

Het O&O-fonds Waterbouw stimuleert de ontwikkeling van sociaal beleid in de waterbouw en activiteiten die medewerkers ondersteunen in hun loopbaanontwikkeling door:

  • Het (doen) uitvoeren van arbeidsmarktonderzoek;
  • Het evalueren en onderhouden van het Functiewaarderingssysteem Waterbouw;
  • Het moderniseren van de cao Waterbouw waaronder wordt verstaan het bevorderen van leeftijdsbewust personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid, onder andere door middel van loopbaanbegeleiding en instroom van volwassenen (her-/zij-instromers);
  • Voorlichting aan werkgevers op het gebied van medezeggenschap;
  • Het ontwikkelen en/of implementeren van beleid specifiek ten behoeve van het uitvoeren van projecten die gericht zijn op de bevordering van arbeidsomstandigheden (arbocatalogus Waterbouw en Veiligheidinstructieboekje), arbeidsmarkt, arbeids- en rusttijden, beloning, arbeid en zorg in de bedrijfstak;
  • Het financieren van de kosten verbonden aan het coördineren, voorbereiden en ondersteunen van het geformaliseerde overleg (met uitzondering van het CAO-overleg) tussen sociale partners, dat ten goede komt aan de gehele bedrijfstak.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over het sociaal beleid van het O&O-fonds Waterbouw kunt u contact opnemen met het Secretariaat van het O&O-fonds Waterbouw, telefoonnummer 070 3490700 of via info@waterbouwers.nl.