SPWO (Stichting Pastoraat Werkers Overzee) wil zijn diensten aanbieden aan medewerkers van waterbouw-, aannemers- en constructiebedrijven en mensen op werklocaties in het buitenland. De vaste pastor in dienst van de SPWO is in allerlei situaties een onafhankelijk gesprekspartner, ongeacht de geloofs- of levensovertuiging van de betrokkenen. Dit pastorale werk wordt gedaan vanuit een oecumenisch-christelijke inspiratie met het oog op meer welzijn voor de individuele werknemers binnen de werkomgeving van hun bedrijf.

Het werk van SPWO wordt door het O&O-fonds Waterbouw ondersteund samen met een aantal toonaangevende waterbouwbedrijven in de sector.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over SPWO kunt u contact opnemen met de secretaris, Simon Hoek: e-mail postmaster@spwo.nl of Waterbouwpastor Stefan Francke, telefoonnummer: 06-37008432, e-mail: waterbouwpastor@gmail.com