EHBO / BHV Waterbouw

De waterbouw hecht veel waarde aan het stimuleren van opleiding en scholing op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid. Nationale en internationale overheden en opdrachtgevers stellen steeds hogere eisen aan de inzet van werknemers. Dat kan gaan om veiligheidsaspecten, zoals het bestrijden van brand, het voorkomen en behandelen van ongevallen, maar ook op andere gebieden komt er steeds meer regelgeving. Sociale partners hebben hierom afspraken gemaakt in de CAO Waterbouw over het in bezit hebben van een geldig EHBO en/of BHV-diploma en het regelmatig volgen van de vereiste herhalingscursussen.

Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Waterbouw biedt o.a. EHBO en BHV cursussen aan voor die werknemers die vallen onder de CAO Waterbouw. Naast een vergoeding voor het volgen van de cursussen aan de werkgever, ontvangt de medewerker van het O&O-fonds Waterbouw een stimuleringsvergoeding.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met het Secretariaat van het O&O-fonds Waterbouw, telefoonnummer 070 349 07 00 of via info@waterbouwers.nl.