In de waterbouw wordt veel gedaan aan veiligheidsmanagement via allerlei procedures, systemen etc. met als basis de RI&E. Toch blijken een aantal risico’s moeilijk uit te bannen. De top 5 van deze risico’s met de benodigde maatregelen om deze risico’s te elimineren of tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen worden hier onder behandeld.

De grootste risico’s in de Waterbouw zijn:

1. Uitglijden, struikelen, vallen en verstappen;
2. Snijden;
3. Bekneld raken;
4. Geraakt worden door vallend, draaiend of zwiepend object;
5. Geraakt worden in de ogen.

Om ondersteuning te bieden bij het terugdringen van de risico’s is de toolkit “Top 5 risico’s Waterbouw” ontwikkeld.

De basis van de toolkit wordt gevormd door de flyer “De Top 5 Risico’s uit de Waterbouw in de Spotlights”. In deze flyer wordt beknopt een omschrijving gegeven van de top 5 risico’s, de eventuele bijbehorende beheersmaatregelen en PBM’s. Ook is er een Last Minute Risico Analyse (LMRA) checklist opgenomen. Om veilig te werken in de waterbouw is het van belang dat er altijd een LMRA (Last Minute Risico Analyse) wordt gedaan. Als deze checklist goed wordt uitgevoerd, wordt de kans op deze risico’s geminimaliseerd.

Hieronder treft u een download aan van de flyer en een hyperlink naar de toolkit “Top 5 risico’s Waterbouw” en de bijbehorende animaties.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Secretariaat van CAO-Partijen Waterbouw, telefoonnummer 070 349 07 00 of via info@waterbouwers.nl.

Downloads

Brochure Top 5 Risico's uit de Waterbouw
Brochure Top 5 Risico's Uit De Waterbouw