Kennisinfrastructuur onderwijsinstellingen

In de waterbouw wordt veel waarde gehecht aan het bevorderen, stimuleren en borgen van de kennisinfrastructuur van de waterbouw door het onderhouden van een netwerk met onderwijsinstellingen en samenwerkingsverbanden, gericht op kennisontwikkeling (innovatie) en kennisoverdracht van de waterbouwkunde.

Activiteiten:

  • Samenwerking met een netwerk van maritiem/technische scholen;
  • Ontwikkeling van specifieke lesstof waterbouw;
  • Stagevergoeding aan bedrijven.

Het O&O-fonds Waterbouw houdt in nauwe samenwerking met de Vereniging van Waterbouwers een kennisinfrastructuur Waterbouw in stand. Het gaat hier om een netwerk dat is opgebouwd met onderwijsinstellingen op WO-, HBO- en MBO-niveau, die zich bezig houden met de kennisoverdracht van de waterbouwkunde in Nederland. De participanten hebben in schriftelijke overeenkomsten vastgelegd dat zij samenwerken.

De kennisinfrastructuur waterbouw is in haar opzet en omvang uniek in de wereld. De doelstelling van de kennisinfrastructuur waterbouw is om de kennis uit de beroepspraktijk optimaal in te zetten in het waterbouwonderwijs, zodat de onderwijsinstellingen in staat zijn om gediplomeerden af te leveren met die kwaliteiten die het bedrijfsleven nodig heeft. En waar het onderwijsveld volop in beweging is, staat ook de ontwikkeling van de Kennisinfrastructuur Waterbouw niet stil.

Een opsomming van de belangrijkste actiepunten die bijdragen aan de realisatie van de doelstelling vindt u op de website van de Vereniging van Waterbouwers.