Voor de instroom van goed gekwalificeerde vakmensen is het van belang dat het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven goed op elkaar zijn afgestemd. Docenten moeten daarom goed op de hoogte te zijn van vaktechnische ontwikkelingen in de waterbouw zodat zij deze kunnen toepassen in de ontwikkeling van het onderwijscurriculum.

Docentstages

Om docenten in het maritieme onderwijs (nautisch/technisch) op mbo en hbo niveau in staat te stellen een stage in de waterbouw te volgen, heeft het O&O-fonds een drietal stagevarianten benoemd:

  1. Verkennende stage: docent doet aan de wal praktijkervaring op en oriënteert zich op de toepassing van technologische ontwikkelingen/vernieuwingen;
  2. Verbredende stage: docent verbreedt kennis van het nautisch/technisch vakgebied zodat deze vanuit een breder perspectief lessen kan verzorgen. Docent maakt hierbij een koppeling naar de onderwijs qua prakrijk opdrachten. Dit kan een stage aan de wal en/of kort verblijf op zee zijn;
  3. Verdiepende/onderzoeksstage: docent ontwikkelt hiertoe een afstudeeropdracht. Ook dit kan een stage aan de wal en/of wat langer verblijf op zee zijn.

Aanbod O&O-fonds Waterbouw

Het O&O-fonds Waterbouw stelt een vergoeding beschikbaar voor waterbouwbedrijven die de cao-Waterbouw volgen en stageplaatsen voor docenten beschikbaar stellen. De deelnemende maritieme schoolinstellingen die docenten vrij maken om “stage” te lopen bij een waterbouwbedrijf ontvangen ook een vergoeding.

Er is een totaal budget beschikbaar in 2018 van EUR 50.000,--(*)

Hoogte vergoeding

Het O&O-fonds Waterbouw stelt een bedrag per dag ter beschikking van € 250,-- en eveneens € 250,-- voor de schoolinstelling waar de docent werkzaam is. Per stagedag is derhalve € 500,-- beschikbaar, hetgeen ruimte biedt in 2018 voor 100 stagedagen.

Waarom meedoen?

  • U wilt dat kennis en vaardigheden van leerlingen uit het beroepsonderwijs goed aansluiten bij de praktijk.
  • U wilt docenten van het beroepsonderwijs graag de vaktechnische ontwikkelingen binnen uw bedrijf laten zien en ervaren.
  • U gelooft dat een goede samenwerking tussen het beroepsonderwijs en het werkveld van groot belang is voor het aanleveren van goed opgeleide nieuwe werknemers op de technische arbeidsmarkt.
  • U krijgt via de docenten een inkijkje in hoe leerlingen worden opgeleid. U kunt aangeven welke aspecten u bij het opleiden van leerlingen belangrijk vindt.

Aanvragen

Aanvragen kan vanaf 1 juni 2018 tot en met 31 december 2018 via het secretariaat van het O&O-fonds Waterbouw. De stages zullen plaatsvinden in het schooljaar 2018/2019.

Onder de downloads treft u de regeling docentstages en het aanmeld- en declaratieformulier aan.


(*): Zodra het budget is uitgeput wordt de aanvraagmogelijkheid voor deze regeling gesloten, waarbij het “first come, first served” principe wordt gehanteerd.

Downloads

Regeling Docentstages 2018

Declaratieformulier Docentstage