Lesbrieven waterbouw

Het O&O-fonds Waterbouw is bezig om nieuwe lesbrieven waterbouw te ontwikkelen waarbij aandacht wordt gegeven aan nieuwe projecten zoals de Afsluitdijk en Markerwadden.

De huidige lesbrieven die vooral op Maasvlakte 2 zijn afgestemd, zijn nog altijd actueel en worden ook regelmatig gebruikt. Dit blijkt uit de statistieken die het fonds bijhoudt.

Meer informatie: www.waterbouw.nl