Het O&O-fonds Waterbouw ontwikkelt lesbrieven gericht op de waterbouw. Al langere tijd beschikbaar zijn de lesbrieven over de bouw van Maasvlakte 2 die in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam zijn ontwikkeld.

In januari 2019 zijn er voor onder- en bovenbouw havo/vwo nieuwe lesbrieven toegevoegd met de titel Land Boven Water.