Het Baggermuseum 1

Baggermuseum

Voor de promotie van de waterbouw geeft het Nationaal Baggermuseum een prachtig overzicht van het verleden en heden van de waterbouw. Het museum is gevestigd in Sliedrecht, de bakermat van de baggerindustrie.

Het Nationaal Baggermuseum beschikt over een BaggerPraktijkTuin. In de maanden april tot en met oktober kunnen in deze tuin waterbouwkundige opdrachten worden uitgevoerd met behulp van 16 werkstations. De WaterbouwExperience maakt onderdeel uit van dit programma. In de BaggerPraktijkTuin worden thema's uit de wereld van waterbouw op een goede attractieve wijze gepresenteerd. Er zijn (school)excursies mogelijk naar het museum die een positieve bijdrage leveren aan de keuze die gemaakt wordt voor een beroepsopleiding en loopbaan in de waterbouw. Doelgroepen zijn leerlingen van: basisscholen, vmbo, mbo, havo, vwo, alsmede studenten hbo/universiteiten.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over het Nationaal Baggermuseum. Voor vragen kunt u contact opnemen met het Nationaal Baggermuseum, telefoonnummer 0184 141466 of kijk op de website van het Nationaal Baggermuseum.