Het beheer van Waterbouw.nl is door sociale partners in de Waterbouw uitbesteed aan het secretariaat van het O&O-fonds Waterbouw, algemeen telefoonnummer 070 349 07 00.

Informatie op deze website is vrij te gebruiken voor publicaties in vakbladen en algemene media met bronvermelding. Informatie over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, scholingsmarkt en beroepen in de Waterbouw is bij het secretariaat verkrijgbaar via bovenstaand nummer of via info@waterbouwers.nl.