Waterbouw.nl wil als portal bijdragen aan het ontwikkelen en leveren van informatie op het gebied van de arbeidsmarkt, scholing en loopbaanbeleid in de waterbouw, met als doel te zorgen voor een goede aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt, met uitzicht op uitstekend loopbaanperspectief in de Waterbouw.


Waterbouw.nl realiseert toegevoegde waarde voor de branche om de nationale en internationale positie succesvol te blijven vervullen als moderne en dynamische sector met een goed toekomstperspectief voor werknemers bij succesvolle werkgevers, waarbij continuïteit op de lange termijn wordt gewaarborgd.