Auteursrechten

Deze website is gecreëerd en wordt onderhouden door de Stichting O&O-fonds Waterbouw.

© Copyright 2017 St. O&O-fonds Waterbouw, Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop deze op de site worden getoond vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. Informatie op deze website is vrij te gebruiken voor publicaties in vakbladen en algemene media met bronvermelding. Let er daarbij wel op dat de website afbeeldingen bevat waarop auteursrechten van derden rusten, hiervoor kan de Stichting O&O-fonds Waterbouw u dan ook geen gebruiksrecht verschaffen.

Informatie

Kamer van Koophandel Den Haag: KvK 41156847

Algemeen

Deze website wordt beheerd door de Stichting O&O-fonds Waterbouw. Door uzelf toegang te verschaffen tot de website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, heeft u de keuze deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken. Lees deze gebruikersvoorwaarden aandachtig door voordat u de website gebruikt.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten op alle teksten, afbeeldingen en andere materialen op deze website zijn eigendom van de Stichting O&O-fonds Waterbouw of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Informatie op deze website is vrij te gebruiken voor publicaties in vakbladen en algemene media met bronvermelding. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Stichting O&O-fonds Waterbouw is het niet toegestaan gebruik te maken van de op de website vermelde woord- en beeldmerken.

Inhoud

Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De website wordt echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. De Stichting O&O-fonds Waterbouw garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten. Als er op de website wordt verwezen naar producten of diensten, is dat geen aanbod voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk toegestaan sluit de Stichting O&O-fonds Waterbouw, waaronder mede verstaan de aan ons gelieerde functionarissen en werknemers, hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde website. Meer in het bijzonder maar niet beperkt tot zal de Stichting O&O-fonds Waterbouw in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

  • handelingen door u verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie,
  • de onmogelijkheid de website te gebruiken, en
  • het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is.

Aan de website gekoppelde sites

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat de Stichting O&O-fonds Waterbouw verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. De Stichting O&O-fonds Waterbouw is dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere sites inclusief de daarin opgenomen informatie.

Door u verstrekte informatie en materiaal

Indien u informatie of ander materiaal aan de Stichting O&O-fonds Waterbouw verstrekt, gaat u ermee akkoord dat de Stichting O&O-fonds Waterbouw hiervan gebruik kan maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendom)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.