Akkoord Arbeidsvoorwaarden cao Waterbouw 2024-2025

Cao-Partijen Waterbouw hebben een cao-akkoord bereikt voor de arbeidsvoorwaarden cao Waterbouw met een looptijd van tien maanden van 1 april 2024 tot en met 31 januari 2025. Per 1 april 2024 worden de lonen structureel verhoogd met 5% evenals de vergoedingen zoals genoemd in de artikelen 17, 26, en 29. De loontabellen volgen zo spoedig mogelijk.

Meer informatie: website Waterbouw.NL

Teamwork g1d39d4ef5 cropped