Nieuwe sleephoppersimulator op MIWB dankzij O&O-fonds Waterbouw

Al jaren trainen mbo- en hbo studenten van alle zeevaartscholen in Nederland op de sleephoppersimulator, bij het Maritiem Simulatie Trainingscentrum (MSTC) van Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB) op Terschelling. Door een investering van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Waterbouw is de aanschaf van een nieuwe moderne sleephoppersimulator mogelijk. Zo blijft het maritiem onderwijs in Nederland ook de komende jaren op topniveau. Op vrijdag 12 april 2024 werd de overeenkomst tussen de partijen ondertekend.

Ondertekening Sleephoppersimulator

Investeren in de toekomst

Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Waterbouw maakt de aanschaf van een nieuwe moderne sleephoppersimulator met een investering mogelijk. Lea van Vlier, secretaris van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Waterbouw, benadrukt het belang van dergelijke investeringen voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs in de sector. "De waterbouw wil zich profileren als een moderne, innovatieve en aantrekkelijke sector die jongeren toekomstperspectief biedt en waar werknemers geschoold en gestimuleerd worden om aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt."

Volgens Gerrit van Leunen, directeur Maritiem Instituut Willem Barentsz, is het geweldig nieuws dat het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Waterbouw weer investeert in een nieuwe sleephoppersimulator. “Dit biedt het maritiem onderwijs uitstekende mogelijkheden om studenten optimaal op te leiden en voor te bereiden op een carrière in de waterbouw. We zijn trots dat deze faciliteit bij ons op Terschelling komt te staan!” Naast een nieuwe simulator bij het MSTC, investeert het fonds ook opnieuw in lesmiddelen voor het maritieme mbo-onderwijs.

Sleephoppersimulator

Een sleephoppersimulator wordt gebruikt om studenten op te leiden bij het gebruik en de bediening van sleephopperzuigers. Deze schepen worden gebruikt voor baggerwerkzaamheden. De simulator bootst de werkomgeving na met diverse scenario's zoals het manoeuvreren, de zuigpijpbediening, het beladen van de hopper en navigeren door waterdieptes.

Simulatie onderwijs

NHL Stenden Hogeschool wil haar studenten optimaal voorbereiden op de praktijk en werkt daarom bij meerdere opleidingen met simulatie onderwijs. Door simulatietraining kunnen studenten praktijkervaring opdoen in een veilige en gecontroleerde omgeving. Daarbij kun je de simulaties eindeloos herhalen, totdat je de kunst echt beheerst, zodat de studenten nog beter voorbereid de praktijk in kunnen.

Erica Schaper (voorzitter College van Bestuur NHL Stenden), Lea van Vlier (secretaris Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Waterbouw), Gijs Lockhorst (voorzitter bestuur Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Waterbouw) en Gerrit van Leunen (directeur MIWB) ondertekenen de overeenkomst voor de sleephoppersimulator in het Maritiem Designatelier van MIWB.