Mini-symposium Duurzame Inzetbaarheid Waterbouw en afscheid Lea van Vlier

Op donderdag 30 mei 2024 zal een mini-symposium ‘Duurzame Inzetbaarheid in de waterbouwsector’ plaatsvinden in RDM Loft (Rotterdam). De waterbouwsector streeft ernaar zich te profileren als moderne, innovatieve en aantrekkelijke sector, die jongeren toekomstperspectief biedt, en waar werknemers geschoold en gestimuleerd worden op de arbeidsmarkt, en waar oudere werknemers op een gezonde manier hun pensioen halen. Aansluitend wordt afscheid genomen van Lea van Vlier, secretaris cao-partijen O&O-fonds en RVU Waterbouw.

Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is een thema waarvoor de sector veel aandacht heeft. De waterbouw wil zich profileren als een moderne, innovatieve en aantrekkelijke sector die jongeren toekomstperspectief biedt, waar werknemers geschoold en gestimuleerd worden om aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt en waar oudere werknemers op een gezonde manier hun pensioen halen. Aan de cao-tafel worden over deze thema’s afspraken gemaakt die uitgewerkt worden door het secretariaat van cao-partijen en O&O-fonds Waterbouw.

Op dit moment vindt de campagne Duurzame Inzetbaarheid plaats met subsidie vanuit de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU) van de overheid. Wij praten u graag bij over de plannen, activiteiten en eerste resultaten.

Bekijk hier de boodschap van dagvoorzitter Emmelie Zipson.

Afscheid Lea van Vlier

Aan het einde van de middag nemen wij afscheid van Lea van Vlier, secretaris cao-partijen, O&O-fonds en Stichting RVU Waterbouw, die in juni 2024 de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Tot de laatste dag werkt zij met passie en ambitie aan het uitvoeren van onder andere dit programma, wat ook iets zegt over haar eigen duurzame inzetbaarheid!

Programma

14.00 uur – 14.30 uur Ontvangst

14.30 uur – 16.30 uur Interactief programma over DI onder leiding van dagvoorzitter Emmelie Zipson

16.30 uur – 17.00 uur Afscheid Lea van Vlier

17.00 uur – 18.30 uur Afscheidsreceptie onder het genot van een drankje en hapje

Locatie:
RDM Loft
Scheepsbouwweg 8
3089 JW ROTTERDAM

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden? Dit kan door een e-mail te sturen naar info@waterbouwers.nl onder vermelding van deelname mini-symposium Duurzame Inzetbaarheid Waterbouw.

Geeft u daarbij aan of u:
a. aan het hele programma deel neemt of
b. alleen aanwezig bent bij het minisymposium of
c. alleen aanwezig bent bij de afscheidsreceptie