Maritieme sector en maritieme scholen opnieuw aanwezig op landelijke onderwijsbeurzen

De maritieme sector is een belangrijke en groeiende pijler van de Nederlandse economie die voor een grote verduurzamingsopgave staat. Er is een toenemende behoefte aan goed opgeleide mensen in heel veel verschillende beroepen. Echter, de instroom van studenten in het maritieme en maritiem technische onderwijs (Mbo en Hbo) daalt al een aantal jaar op rij. De maritieme sector en het onderwijs hebben daarom de handen ineengeslagen en staan dit najaar gezamenlijk op de vier grote studiekeuzebeurzen. De doelstelling is om de instroom in het maritieme en maritiem technische onderwijs te vergroten om ook in de toekomst een sterke maritieme sector te hebben.

Beursachterwand v2023

Beleef maritiem

Ieder jaar vinden vier grote studiekeuzebeurzen plaats waar ongeveer 95.000 scholieren in de laatste fase van de middelbare school zich oriënteren op vervolgonderwijs. Onder de noemer “leren werken op en met water” worden aankomend studenten en hun ouders geïnformeerd over maritieme vervolgopleidingen en de werkzaamheden in de maritieme sector. Het beleven staat hierbij centraal. Quentin van Emmerik (coördinator van de onderwijsbeurzen voor de maritieme sector): “Het werken in de maritieme sector speelt zich veelal af buiten het zichtveld, daarom brengen we de maritieme beleving naar de beurzen toe.” In de stand worden diverse doe-activiteiten aangeboden en studenten en starters delen hun eigen verhaal. De onderwijsbeurzen worden gehouden op:

  • Onderwijsbeurs Zuid - Koningshof Veldhoven op 29 & 30 september 2023
  • Onderwijsbeurs Noordoost - IJsselhallen Zwolle op 6 & 7 oktober 2023
  • Studiekeuzebeurs Midden - Jaarbeurs Utrecht op 24 & 25 november 2023
  • Studiekeuzebeurs West - Ahoy Rotterdam op 8 & 9 december 2023

Meer informatie is te vinden op: Lerenwerkenopenmetwater.nu

Samenwerking

Tijdens de onderwijsbeurzen in 2022 vertegenwoordigden 7 sectoren de Maritieme sector. De samenwerking tussen, (zeevaart, visserij, waterbouw, binnenvaart, maritieme techniek, loodswezen en waterrecreatie) met het voltallige maritieme en maritiem technische (v)mbo, hbo en wo onderwijs samen, gaat ook dit jaar in een gezamenlijke stand plaatsvinden.

Nederland Maritiem Land (NML) ondersteunt en onderstreept de noodzaak van de samenwerking door alle informatie over de maritieme sector en daarbij behorende opleidingen te verzamelen op hun website www.maritimebyholland.nl


Deelnemende branches:
Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) / Wereld van de Binnenvaart, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR), Nederlands Loodswezen, Netherlands Maritime Technology (NMT) HISWA-RECRON, Stichting Sectorraad Visserij, Vereniging van Waterbouwers / O&O-fonds Waterbouw, Nederland Maritiem Land (NML)

Deelnemende onderwijsinstellingen (maritiem en maritiem technische richtingen):
Berechja College, Maritieme Academie Harlingen, Maritiem College IJmuiden Maritiem & Logistiek College de Ruyter, Nova College Scheepvaart, Firda Maritieme Campus, ROC Vonk, ROC Noorderpoort, Scheepvaart en Transport College (STC-Group), Hogeschool van Amsterdam, HZ University of Applied Sciences, Rotterdam Mainport Institute, Maritiem Instituut Willem Barentsz