MIWB en Koninklijk Instituut voor de Marine tekenen convenant en gaan langer met elkaar in zee

Het Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB) op Terschelling en het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) in Den Helder hebben donderdag een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Beide instituten werken al vijftien jaar samen op het gebied van opleidingen. Het nieuwe convenant wordt afgesloten voor een periode van drie jaar.

MIWB KIM 06 02 2023

De opleidingstrajecten van de studenten van het MIWB en het KIM – onderdeel van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) – vertonen verwantschap. Om efficiënt en effectief gebruik te maken van elkaars capaciteit en faciliteiten, werken beide instituten waar mogelijk samen in de uitvoering van het vaktechnische nautische onderwijs. De gezamenlijke doelstelling is om de hoge kwaliteit van nautische opleidingen te borgen door middel van uitwisseling van expertise en opleidingsfaciliteiten.

Praktijkreizen en trainingen

Binnen het convenant heeft het MIWB een aantal weken de beschikking over het opleidingsvaartuig Van Kinsbergen van de Koninklijke Marine. Tweedejaarsstudenten Maritiem Officier maken korte praktijkreizen op dit schip. Tijdens het verblijf aan boord wordt in het bijzonder de navigatie in de praktijk gebracht.

Daarnaast gebruikt het MIWB het schip voor Advanced Fire Fighting-trainingen, waarbij aan boord realistische calamiteitenscenario’s worden geoefend. Docenten van het MIWB verzorgen lessen voor de adelborsten van het KIM in Den Helder. Het gaat hierbij om vakken als beladingstechnologie en scheepsvaartwetgeving.

Binnen het convenant wordt gekeken hoe de samenwerking uitgebreid kan worden om het onderwijs binnen beide instituten verder te moderniseren en te verbeteren. Hierbij wordt de hoogste kwaliteit nagestreefd, om toekomstbestendige nautische professionals op te leiden die klaar zijn voor de maritieme arbeidsmarkt.

Over Maritiem Instituut Willem Barentsz

Door grenzen te verleggen bereik je meer. Daarom daagt het Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB) studenten, medewerkers en partners uit hun talenten te ontdekken en te versterken. Dat doen we door vernieuwende methoden en manieren te vinden om de maritieme sector, onderwijs en onderzoek met elkaar te verbinden. En door te werken met praktijkopdrachten die aansluiten bij wat het werkveld vraagt. Op een prachtige locatie, waar al bijna 150 jaar maritiem onderwijs wordt gegeven.