Succesvolle Onderwijsbeurs Noordoost in Zwolle

09-10-2023

Onderwijsbeurs Noordoost Zwolle 2023

De maritieme sector en het onderwijs staan dit najaar gezamenlijk op de vier grote studiekeuzebeurzen. Op vrijdag 6 oktober en zaterdag 7 oktober 2023 stond het O&O-fonds Waterbouw samen met de andere deelnemende branches en onderwijsinstellingen met de stand ‘Leren werken op en met water’ op de tweede onderwijsbeurs in de IJshallen in Zwolle. Met op vrijdag 10.375 bezoekers en zaterdag 7.751 bezoekers, bereikten we in totaal 18.126 bezoekers.

Net als afgelopen jaar was de stand ‘Leren werken op en met water’ strategisch geplaatst en trok het veel aandacht. Er was een goede doorloop vanuit verschillende richtingen. Vrijdag was het met vlagen druk in de stand, waar nieuwsgierige bezoekers meer wilden weten over wat wij aanbieden. Je zag de onwetendheid bij de jongeren en hun ouders. Vervolgens vertelde we gezamenlijk de maritieme sector te vertegenwoordigen. Waarna de jongeren meer informatie vroegen. Wat uiteindelijk resulteerde in: ‘’dit is inderdaad ook nog een optie’’. Zaterdag was een drukke ochtend en hoewel de drukte in de middag afnam, resulteerden de gesprekken wel in een toenemende interesse voor maritieme opleidingen. Het is bemoedigend om te zien dat onze inspanningen om de sector bekendheid te geven daadwerkelijk jongeren aan het denken zet. Jongeren geven aan blij te zijn onze stand te hebben aangevinkt op hun persoonlijke plattegrond. Opvallend was ook dat op vrijdag meer jongeren met ouders aanwezig waren, wat de daling in het aantal bezoekers op zaterdag zou kunnen verklaren. In totaal voerden we ongeveer circa 320 interessante gesprekken en deelden we rond de 400 brochures uit.

De studenten van de maritieme scholen waren actief betrokken bij de gesprekken en deelden enthousiast hun ervaringen met de bezoekers. Na afloop ontvingen we positieve feedback van de studenten, die de twee dagen als leerzaam beschouwden.

Simulator Onderwijsbeurs Noordoost 2023

Als extra eyecatchers hadden we een simulator, een modelschip en een waterstof experience. De simulator bood bezoekers een inkijk in de wereld van het varen. Een praktijkgerichte eyecatcher waar goed gebruik van is gemaakt. De simulator heeft diverse opties zoals het varen met verschillende boten en schepen en het maken van aanpassingen van het landschap en het doorvoeren van wisselingen in de weersomstandigheden. Op zaterdag is naast de simulator ook de waterstof experience ingezet. Een docent kon hiermee demonstreren op welke wijze waterstof wordt omgezet naar elektriciteit om vervolgens een windmolen te laten draaien. Deze ervaring sloot goed aan bij de huidige energietransitie. Verder was er een scherm aanwezig waarop diverse filmpjes werden getoond.

deelnemende branches

Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) / Wereld van de Binnenvaart, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR), Nederlands Loodswezen, Netherlands Maritime Technology (NMT) HISWA-RECRON, Stichting Sectorraad Visserij, O&O-fonds Waterbouw, Vereniging van Waterbouwers, Nederland Maritiem Land (NML)

Deelnemende onderwijsinstellingen

Berechja, Maritieme Academie Harlingen, Maritiem College IJmuiden, Maritiem & Logistiek College de Ruyter, Nova College Scheepvaart, Firda Maritieme Campus, ROC Vonk, ROC Noorderpoort, Scheepvaart en Transport College (STC-Group), Hogeschool van Amsterdam, HZ University of Applied Sciences, Rotterdam Mainport Institute, Maritiem Instituut Willem Barentsz.