Hernieuwde druk van de handleiding "Dat is juist!" beschikbaar

Er is een nieuwe versie van de handleiding "Dat is juist!", voor veilig werken aan boord van schepen beschikbaar. De nieuwe versie is geactualiseerd en er zijn twee nieuwe hoofdstukken toegevoegd, namelijk over "Human Factors" en over "Beroepsziekten".

De handleiding is in eerste plaats bedoeld voor iedereen aan boord van het schip. Tevens kan "Dat is juist!" gebruikt worden als studiemateriaal bij maritieme opleidingen.

Handleiding

De handleiding is op te vragen bij het Secretariaat van de Stichting Scheepvaart via info@scheepvaartnet.nl. Er is ook een digitale versie via de website www.scheepvaartnet.nl beschikbaar, onder de button Platform Maritiem (CAV). Voor de digitale versie van de handleiding klik op Handleiding "Dat is juist!"

Samenstellers

De handleiding "Dat is juist!" is tot stand gekomen met medewerking van de Commissie Arbo & Veiligheid (CAV) Platform Maritiem en Han Elskamp van Elscon, die de redactie heeft verzorgd.

Vertegenwoordigers CAV

De CAV bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties uit de koopvaardij, water­bouw en zeevisserij, het maritiem onderwijs, de Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij, de Kustwacht, de Vereniging voor beroepschartervaart en de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM) en maakt on­derdeel uit van de Vereniging Platform Maritiem voor Werk, Inkomen en Zorg.

Doel en kerntaken CAV

Het doel van deze commissie is het voorkomen van arbeidsongevallen bij zeevarenden. De CAV wil dit doel bereiken door enerzijds het uitwisselen van kennis en ervaringen op het gebied van Arbo en Veiligheid met Inspectie Leefomge­ving en Transport (ILT), Onderzoeksraad voor Veiligheid (OW), de Veiligheidscommissie aan boord van Schepen, de Radio Medische Dienst en werknemers- en werkgeversorganisaties uit de maritieme sectoren. Anderzijds door in nauw overleg met de betrokken organisaties zelf actie te ondernemen, zoals de uitgave van de handleiding "Dat is juist!"