Verlenging cao PAWW (3e jaar WW) per 1-10-2022

De Stichting PAWW heeft de verlenging van de PAWW-regeling per 1 oktober 2022 gerealiseerd.

SPAWW header

Het ministerie van SZW heeft in de afgelopen periode een aantal PAWW verzamelcao's voor algemeen verbindend verklaring in behandeling genomen en afgerond. De voortgang daarvan is gepubliceerd via het actueel overzicht.

Voor de waterbouw is het besluit tot algemeen verbindend verklaring (AVV) van de cao PAWW, sector 3.01 gepubliceerd in de Staatscourant op 2 augustus 2022. De cao PAWW heeft een looptijd van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027.

Verzekeringsbewijs deelname PAWW

De werkgevers die bij de Stichting PAWW geregistreerd staan en waarvoor de verlenging is gerealiseerd, ontvangen in hun portaal een verzekeringsbewijs voor de nieuwe looptijd. Daarnaast zet SPAWW in lijn met de gewoonte aangiften in het portaal klaar zodat werkgevers aangifte kunnen doen voor het eerstvolgende tijdvak.

(De PAWW (Private Aanvulling WW en WGA) is een uitkering om de versobering op de WW- of WGA-uitkering aan te vullen. Namelijk na maximaal 2 jaar loopt de uitkering af. Daarom is er door cao-partijen middels de PAWW-regeling afgesproken dat er langer financiële zekerheid blijft bestaan (met mogelijk tot 14 maanden extra uitkering))