SkillSea-project: On-line seminar over “digital skills” en “green skills” op 16 december 2022

Het SkillSea-project organiseert op 16 december 2022 een online seminar over de onderwijspakketten 'Digital Skills I' en 'Green Skills II'.

Dit evenement is vooral relevant voor diegene die geïnteresseerd is in de curricula of lesinhoud van opleidingen voor zeevarenden. Mocht u geïnteresseerd zijn, kun u zich hier aanmelden.

Ter gelegenheid van het European Year of Skills wil SkillSea in de loop van 2023 evenementen en online seminars organiseren rond de onderwerpen intrapreneurship en innovatie, leiderschap en STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics). SkillSea streeft er met name naar om in het eerste semester van 2023 een evenement op hoog niveau te organiseren over groene vaardigheden en de impact van CO2-reductie op toekomstige vaardigheidsbehoeften. De data zullen bekend gemaakt worden zodra deze zijn gepland.

"Hoe kunnen maritieme professionals en de maritieme industrie profiteren van project SillSea"

Het SkillSea project (SkillSea "Futureproof Skills for the Maritime Transport Sector") werd in 2017 geïnitieerd door de sociale partners ETF en ECSA, en betreft een op EU-niveau lopende project over de toekomstige scholing van Europese (EU) zeevarenden.