Waterbouwprijs 2022 gewonnen door Lars van Rouwendaal en Berend Schmidt van de Hogeschool Windesheim en Marisol Irias Mata van de TU Delft.

Lars van Rouwendaal en Berend Schmidt van de Hogeschool Windesheim hebben met hun afstudeerproject de Waterbouwprijs 2022 gewonnen in de categorie HBO. De eerste prijs in de categorie WO ging naar Marisol Irias Mata van de TU Delft. De prijzen zijn tijdens de Waterbouwdag, dit jaar weer gehouden in het Beatrix Theater Utrecht, uitgereikt door de jury voorzitter Waterbouwprijs Dirk-Jan Walstra van Deltares.

De winnaars

Lars van Rouwendaal en Berend Schmidt, afgestudeerd aan de Hogeschool Windesheim, wonnen met hun afstudeerproject “Innovatieve Kadeconstructies”. Kadeconstructies zijn wellicht niet de meest in het oog springende constructies, maar zijn een belangrijk onderdeel van iedere haven. De meeste kadeconstructies zijn traditioneel ontworpen uit veelal een combinatie van beton en staal. Berend en Lars hebben onderzocht of er nieuwe, innovatieve, kadeontwerpen beschikbaar zijn welke op het gebied van onder andere kosten en duurzaamheid beter scoren dan traditionele kadeconstructies. Hiertoe zijn een aantal ontwerpen vergeleken met een tweetal referentiekades. Het blijkt dat kostenbesparingen van 25% mogelijk zijn voor de onderzochte locatie. De jury was onder de indruk van de grondige onderzoeksmethoden. De evaluatie op basis van monetaire- en milieukosten is een voorbeeld voor toekomstige onderzoeken. Al met al is het rapport een mooie proeve van bekwaamheid met een goede breedte in de studie. Dat de technisch inhoudelijke invulling daardoor wat minder aandacht heeft gekregen is begrijpelijk en kan hopelijk in vervolgonderzoek verder worden opgepakt.

Marisol Irias Mata afgestudeerd aan de TU Delft won met haar afstudeerproject Numerical estimation of wave loads on crest walls on top of rubble mound breakwaters using OpenFOAM”. In many cases no specific design guidelines are available for novel or composite structures such as a crown wall on top of a rubble mound breakwater. In general, available empirical formulations are developed for specific, usually schematized, designs and conditions. Complex designs require therefore physical scale and/or detailed numerical modelling. Marisol investigated the predictive capabilities of a numerical model to estimate the wave loads on the crown wall. To that end a numerical flume was tested against four validation cases. It was found that the model was capable to predict the highest wave induced forces within 20% of the measured values. Furthermore, the study showed that specific a specific type of boundary condition between the water surface and the structural elements to represent air-water mixture was only required for extreme wave conditions. The inclusion of a turbulence model hardly influenced the model performance. The research was judged to be of an exceptionally high standard. Setting up and then successfully calibrating a CFD model deserves a compliment in itself. Nevertheless, the jury was particularly impressed by the analysis of the calculated and observed wave loads. It clearly showed the added value of the numerical model as it is able to give a more detailed prediction of the wave loads across the structure compared to the physical scale model.

Jurybeoordeling

De Waterbouwprijsjury heeft de afstudeerprojecten beoordeeld op onder meer de innoviteit. Hieronder verstaat de jury de mate waarin nieuwe elementen worden toegevoegd aan bestaande kennis, de praktische toepasbaarheid van het resultaat en multidisciplinaire benadering. Ook de mate waarin het project bijdraagt aan de duurzaamheid van de sector speelt een belangrijke rol.

Doel Waterbouwprijs

Het doel van de Waterbouwprijs is om de waterbouw met vernieuwde energie onder de aandacht van jongeren te brengen. De waterbouw heeft behoefte aan goed opgeleide werknemers op alle niveaus. Die zijn nodig om zowel in Nederland als elders ter wereld waterbouwkundige projecten uit te voeren. Elk jaar stelt de Vereniging van Waterbouwers studenten die afstuderen aan HBO of Technische Universiteit in de richting Waterbouwkunde (of aanverwante studierichtingen) in de gelegenheid hun afstudeerproject te laten meedingen naar de jaarlijkse Waterbouwprijs.