Platform Veiligheid deelt best practices

Het Havenbedrijf Rotterdam, de Vereniging van Waterbouwers en Bouwend Nederland regio Randstad- Zuid zijn het Platform Veiligheid gestart. Het Platform heeft tot doel om positieve voorbeelden op het gebied van veiligheid met elkaar, opdrachtgevers en opdrachtnemers, te delen.

Tijdens de startbijeenkomst van het Platform belichtten diverse sprekers het onderwerp veiligheid vanuit hun invalshoek. Aanwezigen waren het eens dat opdrachtgevers en opdrachtnemers gezamenlijk het verschil kunnen maken en het lerend vermogen van de sector zo vergroot kan worden.

Door de focus te verleggen van het bespreken van fouten naar het delen van goede ideeën kan de veiligheid echt verder gebracht worden. Kennis delen, zodat een goede, succesvolle aanpak ook op andere plaatsen gebruikt kan worden. Op dit moment komt het namelijk nog te vaak voor dat veiligheidsoplossingen niet van het ene project naar het andere project worden meegenomen. Zelfs als dezelfde mensen op een ander project worden ingezet, gebeurt dit niet automatisch.

Aanwezigen spraken ook over de betaalbaarheid van oplossingen en of een opdrachtgever dit nu moet voorschrijven of dat de opdrachtnemer dergelijke ideeën zelf moet aandragen. Het gebruik van meer staal voor het ombuigen van stekeinden in een betonconstructie kan bijvoorbeeld op gespannen voet staan met duurzaamheidsdoelstellingen.

Hier kan het Platform Veiligheid nu juist van nut zijn: door met elkaar de (on)mogelijkheden verder te onderzoeken en delen, kom je tot een nieuwe aanpak. Het is daarom belangrijk om een goed netwerk op te bouwen, een netwerk waarmee best practices gedeeld worden zodat zij ook gemeengoed worden.

Zoals Jan Huijbers, directeur Van den Herik Sliedrecht, in zijn toespraak al aangaf: “Aandacht voor veiligheid kost geen geld, maar bespaart juist geld!”

De sprekers bij deze eerste bijeenkomst vertegenwoordigden een breed veld: Boudewijn Siemons (COO), Egbert van der Wal en Leon Voogd namens Havenbedrijf Rotterdam, Jan Huijbers en Marcel Witte namens de Vereniging van Waterbouwers en ten slotte Koene Talsma namens GCVB (Governance Code Veiligheid Bouw).