Kick-off Maritiem Tech Platform (MTP)

Op 17 september 2021 was de kick-off meeting van het Maritiem Tech Platform (MTP), waar de Vereniging van Waterbouwers één van de deelnemende partners is.

Met behulp van een toegekende RIF-subsidie (regionaal investeringsfonds) gaan de scholen (STC Group en Da Vinci College) met de partners werken aan een aantal programmalijnen:

  1. Het vergroten van de aantrekkelijkheid van maritieme techniek
  2. Kennisontwikkeling en -valorisatie (gericht op onderwijs en innovatiekracht bedrijfsleven)
  3. Samenwerking in maritieme techniek door onderwijs en bedrijfsleven.

Maritiem TechPlatform

Scholen hebben behoefte aan kennis uit de maritieme sector en aan innovatieve technologie. Bedrijven in deze sector willen goed opgeleid personeel. De plek waar vraag en aanbod van bedrijfsleven en onderwijs elkaar kunnen vinden is het Maritiem TechPlatform.

Studenten krijgen de kans hun talenten te ontwikkelen in realistische innovatie- en onderzoeksvraagstukken en bedrijven zijn en blijven verzekerd van vakkundig opgeleide werknemers die een leven lang blijven leren. Kortom, als bedrijfsleven en onderwijs samenwerken, ontstaat er een win-winsituatie.

Meer informatie: www.maritiemtechplatform.nl